Saleziánka Andrea Badíková oceňuje činnosť Cirkevnej materskej školy

Nedá sa mi odpovedať jedno, dvomi vetami, keďže som v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej pracovala 13 rokov, čo je dosť dlhý čas na to, aby to na mne nezanechalo určitú „stopu.“ Svoju odpoveď by som rozdelila do  4. oblastí, ktoré by som chcela vyzdvihnúť a oceniť.

Duchovná správa zverená sestrám saleziánkam: ide o

Deti evanjelizovali svojich rodičov v domácom prostredí

Sestra Henrieta Tongeľová prišla do materskej školy v šk. roku 1993/1994. Jej rehoľný život, keďže práve zložila prvé rehoľné sľuby, začínal v Bratislave, medzi najmenšími. Poslanie ju napĺňalo radosťou, pretože si uvedomila, že je dôležité zasievať dobro, lásku, rešpekt voči druhým a vieru v Boha do čistých a mimoriadne nasávajúcich detských srdiečok. V materskej škole

Spolupráca sestry Márie Macákovej so saleziánmi, s rodičmi a jej svedectvo zázraku

V druhej časti rozhovoru so sestrou Máriou Macákovou približujeme začiatky duchovnej spolupráce s bratmi saleziánmi, spoluprácu s rodičmi a  tiež svedectvo zázraku, ktorý poukazuje na silu modlitby spoločenstva.

Ako sa vyvíjala spolupráca s bratmi saleziánmi?

Vyvíjala sa postupne. Veľkou vecou bolo zriadenie kaplnky. Bratia kapucíni nám darovali prenosný  bohostánok s cibóriom a monštranciu. Jednu miestnosť sme vyprázdnili

Výchovná práca sestry Márie Macákovej a milosť začiatkov

Materská škola mala za sebou prvý školský rok, ktorý učiteľky a ostatní zamestnanci zvládli aj napriek rôznym ťažkostiam. V rozhovore, ktorý vám prinášame, hovorí sestra Mária Macáková o ďalších krokoch rozbiehania sa výchovno-vzdelávacej činnosti a o úsilí prinášať evanjelium a katechizovať predovšetkým deti, rodičov i zamestnancov. Dozviete sa, ako cirkevné školstvo v tom období mohlo začať slobodne rásť.

Ako

Kde sú deti, tam je život

Sestra Mária Červená bola tiež súčasťou pedagogického kolektívu v čase, keď sa materská škola práve rozbiehala. V tom období bola vo formácii sestier saleziánok a pripravovala sa na rehoľný život.

Na obdobie strávené v materskej škole spomína

V Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej som prvýkrát pracovala v šk. roku 1992/93, ešte ako postulantka. Škôlka vtedy začínala len druhý rok svojho fungovania

Fandenie a spolupráca buduje vzťahy

Sestra Daniela Kapková, ktorá pracuje v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej aj v súčasnosti, rozpráva o svojich návratoch. S prerušovaním tu pracovala celkovo deväť rokov.

Ako vnímala materskú školu v jej začiatkoch

V roku 1991 ma poprosila direktorka, či by som išla upratovať do Cirkevnej materskej školy. Práve v tom roku som si robila maturitu na zdravotnej škole v Bratislave. Pani

Škôlka ako jedna veľká rodina

Sestra Mária Reváková pracovala ako učiteľka v materskej škole Márie Mazzarellovej od jej otvorenia v septembri 1991 až do konca školského roka 1992/1993. Sem, do Bratislavy, ju priviedla rehoľná poslušnosť z Košíc.

Začiatky náročné, ale krásne

Bola to pre mňa veľká a nová skúsenosť, prejsť z Košíc, kde som pracovala ako zdravotná sestra, do Bratislavy a začať učiť v materskej

Ste súčasťou môjho života

Sestra Edita Štefkovičová pracovala v Cirkevnej materskej škole od jej oficiálneho otvorenia v septembri 1991 až do konca školského roka 2007. V materskej škole strávila 16 rokov, dva z nich vykonávala službu riaditeľky školy.

Aké má spomienky na roky strávené v službe deťom a rodinám?

Na škôlku si spomínam veľmi rada a voči tomuto dielu mám rešpekt a úctu. Prežila som v nej

Svätá Mária Mazzarellová sprevádzala škôlku od jej vzniku

Materská škola Márie Mazzarellovej oslavuje v tomto kalendárnom roku tridsiate výročie vzniku. Jej oficiálne otvorenie sa uskutočnilo 18. septembra 1991. O celej histórii školy si porozprávame v pripravovaných článkoch. V nich nájdete spomienky na začiatky, postupné rozvíjanie i súčasnosť. Podelia sa o ne učiteľky – sestry saleziánky, laičky, ale tiež nepedagogickí zamestnanci. Oslovili sme aj

Škôlka oslavuje 30 rokov

Milí rodičia, milí kamaráti,
JE TO TU !!!
naša škôlka tento rok (2021) oslavuje krásne jubileum – 30-te narodeniny.

🎂 Oslavy nám trochu skomplikovala pandémia 😷, ale aj tak pre vás pripravujeme niekoľko prekvapení a veríme, že v júni bude možné zúčastniť sa aj na veľkej oslave.

O všetkom vás budeme priebežne informovať 😉