Na škôlke si najviac cením vzťahy

Eva Špitálniková je ďalšia z radu pani učiteliek, ktorej pôsobenie v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej si chceme pripomenúť a zároveň zachytiť i pár spomienok od nej. Pracovala tu v rokoch 2010 – 2015 a svojim kolegyniam a deťom zanechala úžasné inšpirácie, najmä tie výtvarné.

Prehlbovanie výtvarného talentu u detí

Evka viedla v materskej škole keramický krúžok, z ktorého vyšlo množstvo krásnych výrobkov.

Byť učiteľkou je veľká zodpovednosť, ale najmä Božia milosť

Denisa Fojtíková pracovala v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej v rokoch 2013 až 2015. Boli to pre ňu dva intenzívne roky, bohaté na pedagogické i duchovné skúsenosti. V rozhovore sa podelila o svoje spomienky a začiatky pedagogickej práce.

Začínajúca učiteľka

Po skončení vysokej školy, som vedela, že ostávame vtedy ešte so snúbencom naďalej v Bratislave. Tak ako každý končiaci študent

„Je to jedna krásna rodinná materská škola!“ spomína bývala učiteľka Alena Durkáčová

Alena Durkáčová  nastúpila do Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej ako učiteľka v školskom roku 2012/2013 a zároveň v tom období študovala na pedagogickej fakulte v Bratislave magisterský stupeň. V CMŠ pracovala dva roky. Spomína si na počiatočné obavy, keď do CMŠ nastúpila a na to, ako sa za pomoci kolegýň časom stratili.

Jedna krásna rodinná materská škola

Som veľmi vďačná

Päť rokov zastupovania pani Daniely Magdolenovej

V materskej škole Márie Mazzarellovej pracujú ako učiteľky rehoľné sestry saleziánky a laičky – učiteľky vydaté alebo slobodné, teda nie rehoľné sestry. V posledných rokoch nadobudla zostava učiteliek v jednotlivých triedach model sestra a laička.

Jednou z učiteliek, ktorá si spomína na krásne chvíle v materskej škole je pani Daniela Magdolenová.  Zaujímavosťou je, že materskú školu navštevovali aj jej dve vnučky a vnuk.

Sestra Erika Páterková: „Keď porovnávam dve etapy môjho života v škôlke, napadá mi analógia so zamestnaním môjho otca, najprv hasič, potom pastier.“

Sestra Erika Páterková učila v CMŠ Márie Mazzarellovej spolu 10 rokov. Prvé obdobie od roku 2008 do roku 2015 a druhé obdobie v rokoch 2017 až 2019. Opýtali sme sa jej na spomienky a zážitky zo škôlky.

Erika, čo pre teba znamenalo prvých sedem rokov v škôlke a ako si prežívala návrat do známeho prostredia?

Do škôlky som bola

Všedné dni okorenené detskou úprimnosťou a silou spolupatričnosti

Sestra Kristína Némethová nám porozprávala o svojej skúsenosti práce v Cirkevnej materskej škole. Pracovala tu šesť rokov. Školské roky plynuli, pribúdali nováčikovia i „odlietali“ mnohí absolventi do sveta základných škôl. Pre sestru Kristínu to bolo obdobie rehoľných začiatkov. V roku 2004, keď nastúpila do materskej školy na post učiteľky, mala rok po prvých rehoľných sľuboch. V roku 2010,

Chceme vytvárať bezpečné prostredie pre deti, ktoré nám posiela Pán

Zastupujúca riaditeľka sestra Karolína Szelesová pracovala v materskej škole v rokoch 2002 až 2005, potom ju predstavení poslali do Košíc, kde tiež nadobúdala pedagogické zručnosti v cirkevnej materskej škole. Späť do Bratislavy sa vrátila v roku 2013 a vykonávala službu zástupkyne riaditeľky.

Ako vníma súčasnosť

Sv. apoštol Pavol v liste Korinťanom píše: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast

Saleziánka Andrea Badíková oceňuje činnosť Cirkevnej materskej školy

Nedá sa mi odpovedať jedno, dvomi vetami, keďže som v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej pracovala 13 rokov, čo je dosť dlhý čas na to, aby to na mne nezanechalo určitú „stopu.“ Svoju odpoveď by som rozdelila do  4. oblastí, ktoré by som chcela vyzdvihnúť a oceniť.

Duchovná správa zverená sestrám saleziánkam:

Ide o silný a

Deti evanjelizovali svojich rodičov v domácom prostredí

Sestra Henrieta Tongeľová prišla do materskej školy v šk. roku 1993/1994. Jej rehoľný život, keďže práve zložila prvé rehoľné sľuby, začínal v Bratislave, medzi najmenšími. Poslanie ju napĺňalo radosťou, pretože si uvedomila, že je dôležité zasievať dobro, lásku, rešpekt voči druhým a vieru v Boha do čistých a mimoriadne nasávajúcich detských srdiečok. V materskej škole

Spolupráca sestry Márie Macákovej so saleziánmi, s rodičmi a jej svedectvo zázraku

V druhej časti rozhovoru so sestrou Máriou Macákovou približujeme začiatky duchovnej spolupráce s bratmi saleziánmi, spoluprácu s rodičmi a  tiež svedectvo zázraku, ktorý poukazuje na silu modlitby spoločenstva.

Ako sa vyvíjala spolupráca s bratmi saleziánmi?

Vyvíjala sa postupne. Veľkou vecou bolo zriadenie kaplnky. Bratia kapucíni nám darovali prenosný  bohostánok s cibóriom a monštranciu. Jednu miestnosť sme vyprázdnili a pripravili