Človek s dobrým srdcom

Stretnutie na oslave

Počas osláv tridsiateho výročia CMŠ sme sa stretli aj s pani učiteľkou Jankou Hurbanovou, za slobodna Škuligovou (nakoľko bývalí absolventi ju poznajú podľa tohto priezviska). Zaspomínala si na chvíle, ktoré strávila v našej materskej škole.

Cez čítanie článkov k spomienkam na prvých škôlkarov

Rada spomínam na roky v škôlke na Lachovej 33, kde

Blahoželanie škôlke

Pri príležitosti tridsiateho výročia našej materskej školy nám poslala niekoľko riadkov pani Andrea Jergencová, ktorá zabezpečuje a koordinuje krúžok anglického jazyka priamo v škole.

Milá sestra Kaja,
úvodom Vás, aj všetky Vaše kolegyne, srdečne pozdravujem.

Nedávno som natrafila na škôlkarskú facebookovú stránku a  mimoriadne ma potešilo keď som uvidela mnoho spomienok pri príležitosti 30. výročia

Spomienky a vďačnosť rodičov

Marta a Paľo Kaločajovci

Na Cirkevnú materskú školu Márie Mazzarellovej si spomíname vždy s radosťou. Mali sme tam postupne v rokoch 1991 – 2002 všetky štyri deti. V tom čase to bola výnimočná možnosť pre nás rodičov, že naše deti mohli vyrastať v cirkevnej škôlke. Bola to jedna z prvých cirkevných škôlok, ktoré vznikli po

Urob, čo môžeš

Mala som chuť učiť sa nové veci

Do Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej som nastúpila 1. decembra 2010 na miesto vedúcej školskej jedálne a ekonómky. Funkcia, pozostáva z dvoch oblastí, ale vlastne z troch okruhov: školské stravovanie, personalistika a mzdy i kompletné spracovanie účtovníctva s daňovým priznaním. Vyštudovaná stredná hotelová škola zahŕňa všetko, čo je potrebné

V dobrom kolektíve sa dobre pracuje

V dobrej materskej škole sú dôležití nielen kvalifikovaní pedagógovia, ale i dobré kuchárky, či kuchári, upratovačky a ostatní prevádzkoví zamestnanci.

Jednou z kuchárok bola dobrosrdečná a stále sa usmievajúca teta Olinka, ktorá v CMŠ pracovala ako kuchárka. Viac sa dozviete z jej vlastných slov, ktoré nám napísala pri príležitosti tridsiateho výročia CMŠ. 

V kolektíve Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej som

Výchova k dobru pomáha všestranne rásť

Juraj Vidéky je predsedom Rady školy od školského roku 2018/2019. Túto funkciu vykonáva aj v tomto školskom roku 2021/2022, napriek tomu, že momentálne jeho deti nenavštevujú CMŠ Márie Mazzarellovej. Ako vníma cirkevné školstvo, spoluprácu s CMŠ a ako reagovali jeho deti na výchovno-vzdelávacie prostredie sa dozviete v rozhovore s ním.

V sekulárnych médiách sa často o cirkevnom školstve hovorí, že sa tam

Cirkevná materská škola oslávila svoje 30. narodeniny

Tohtoročná tretia septembrová nedeľa patrila oslavám 30. výročia vzniku Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej (CMŠ), ktorá sídli na Lachovej ulici v bratislavskej Petržalke. Svojím zriaďovateľom, Bratislavsko-trnavskou arcidiecézou, bola po jej zaradení do siete cirkevných škôl (1999) zverená do duchovnej starostlivosti (oficiálne však až v roku 2003) sestrám saleziánkam, ktoré na nej dodnes pedagogicky pôsobia. V

CMŠ Márie Mazzarellovej má nové CD! Čo všetko je za prípravami a kedy bude k dispozícií?- čítajte v rozhovore s autorkami!

Ako vznikol nápad spraviť CD k 30. výročiu založenie CMŠ Márie Mazzarellovej?

Martina Š.:

Nápad sa rodil postupne a bol skôr takým viacročným snom. Keď som nastúpila v šk. roku 2015/2016 do CMŠ ako učiteľka, dostala som za úlohu organizáciu vianočnej hry. Nevedela som si to najskôr predstaviť. Bola to už viacročná tradícia, na ktorej spolupracoval celý

Škôlka má narodeniny

Naša škôlka oslavuje 30. narodeniny, preto Vás srdečne pozývame na oslavu v nedeľu 19.9.2021

Oslavu bude začínať ďakovná sv. omša o 12:30 v Kaplnke Dominika Sávia na Mamateyovej 4. Celebrovať ju bude otec biskup Stanislav Zvolenský.

Po sv. omši si každý, individuálne, zabezpečte obed (počas programu bude k dispozícii voda, cukrová vata aj zmrzlina, ale

To podstatné sa deti učia už v škôlke

Jozef Kalužay vykonával v CMŠ Márie Mazzzarellovej niekoľko rokov službu predsedu Rady školy a taktiež bol predsedom Združenia rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej. V škôlke má „odžitých“ viacero rokov, keďže ju navštevovali všetky jeho deti. S manželkou často spolupracovali na rôznych akciách, výletoch ako rodičovský dozor, či ako zdravotníci. Z oblasti medicíny nie