V rámci rozvoja detí sa naša CMŠ zapojila do programu Zippyho kamaráti, ktorý sa na Slovensku realizuje od roku 2013 pod záštitou Ligy za duševné zdravie.

Projekt realizujú vyškolení pedagógovia (v našej CMŠ Mgr. Martina Škvareninová a Mgr. Martina Vrbanová), ktorí sú počas jednotlivých lekcií v priebehu školského roka podporovaní lektormi a psychológmi programu.

Program Zippyho kamaráti je zameraný na zlepšenie sociálnych zručností. Deti sa prostredníctvom príbehov, rozhovorov, hier a rôznych aktivít venujú zložitým témam ako sú pocity, komunikácia, vzťahy, riešenie konfliktov, vysporiadanie sa so zemnou a stratou, zvládanie nových situácií a pod.

Viac sa môžete dočítať aj na ich stránke:
www.zippyhokamarati.sk