Spoločnosť OLO – Odvoz a likvidácia odpadu a.s. – v rámci svojich aktivít realizuje tzv. Olomániu, do ktorej je niekoľko rokov zapojená aj naša materská škola. Podľa ich hesla „Neseparuj sa, separuj!“ učíme deti rozlišovať rôzne materiály, triediť odpad a tým pomáhať životnému prostrediu. Za účasť v súťaži každoročne zadarmo navštevujeme bratislavskú ZOO a môžeme sa zapojiť do mnohých iných aktivít.

Pomôcť zberu (papier a plasty) môžu deti aj vo svojich rodinách a tiež všetci ľudia dobrej vôle, ktorí chcú podporiť dobrú vec a získať body pre našu materskú školu. Nazbieraný odpad sa niekoľkokrát do roka odváža z MŠ. Termín vopred oznámime, aby ste v prípade záujmu mohli prispieť aj vy. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac sa môžete dočítať aj na ich stránke:

www.olomania.sk