V našej CMŠ výchovno – vzdelávací proces deťom spestrujeme rôznymi kultúrnymi, športovými alebo duchovnými aktivitami. Medzi tradičné patria napr.:

Pre deti

výlet do ZOO
Mikuláš
vianočné stolovanie
oslava don Bosca
divadielka
Fidlikanti
návšteva knižnice (cca raz mesačne)
návšteva SNG
karneval
krížová cesta
návšteva ZŠ
oslava M. D. Mazzarellovej
futbalový turnaj o putovný pohár PMP
koncoročný výlet
deň detí
rozlúčka s predškolákmi
. . .

Pre deti aj rodičov

sväté omše (raz mesačne)
katechézy (adventná, pôstna)
tvorivé dielne (jeseň, jar)
výlet rodín (jeseň, jar)
brigády (jeseň, jar)
. . .

Pre rodičov

vianočná hra
deň matiek / rodiny
duchovné obnovy
stretnutia o Božom slove
prednášky (duchovné, o rodine)
modlitbovo – diskusné stretnutia
. . .