Prevádzka CMŠ – AKTUALIZÁCIE

Milí rodičia,

Na základe rozhodnutia MŠ SR a po usmernení zriaďovateľom v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach bude prevádzka CMŠ M.Mazzarellovej v čase od 11.1. do 15.1. len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu

Podporme spoločne našu škôlku

Milí rodičia a priatelia CMŠ,

Radi by som sa poďakovali všetkým, ktorí ste v minulom roku venovali svoje 2(3)% zaplatenej dane na podporu našej škôlky. Na účet prišlo opäť viac ako 5000 eur a stále ešte prichádzajú, kvôli posunom v podaní daňových priznaní za minulý rok. Peniaze využijeme na oslavu 30. výročia CMŠ.

Za

Škôlka oslavuje 30 rokov

Milí rodičia, milí kamaráti,
JE TO TU !!!
naša škôlka tento rok (2021) oslavuje krásne jubileum – 30-te narodeniny.

🎂 Oslavy nám trochu skomplikovala pandémia 😷, ale aj tak pre vás pripravujeme niekoľko prekvapení a veríme, že v júni bude možné zúčastniť sa aj na veľkej oslave.

O všetkom vás budeme priebežne informovať 😉

Najnovšie články

Päť rokov zastupovania pani Daniely Magdolenovej

V materskej škole Márie Mazzarellovej pracujú ako učiteľky rehoľné sestry saleziánky a laičky – učiteľky vydaté alebo slobodné, teda nie rehoľné sestry. V posledných rokoch nadobudla zostava učiteliek v jednotlivých triedach model sestra a laička.

Jednou z učiteliek, ktorá si spomína na krásne chvíle v materskej škole je pani Daniela Magdolenová.  Zaujímavosťou je, že materskú školu navštevovali aj jej dve vnučky a vnuk.

Sestra Erika Páterková: „Keď porovnávam dve etapy môjho života v škôlke, napadá mi analógia so zamestnaním môjho otca, najprv hasič, potom pastier.“

Sestra Erika Páterková učila v CMŠ Márie Mazzarellovej spolu 10 rokov. Prvé obdobie od roku 2008 do roku 2015 a druhé obdobie v rokoch 2017 až 2019. Opýtali sme sa jej na spomienky a zážitky zo škôlky.

Erika, čo pre teba znamenalo prvých sedem rokov v škôlke a ako si prežívala návrat do známeho prostredia?

Do škôlky som bola

Všedné dni okorenené detskou úprimnosťou a silou spolupatričnosti

Sestra Kristína Némethová nám porozprávala o svojej skúsenosti práce v Cirkevnej materskej škole. Pracovala tu šesť rokov. Školské roky plynuli, pribúdali nováčikovia i „odlietali“ mnohí absolventi do sveta základných škôl. Pre sestru Kristínu to bolo obdobie rehoľných začiatkov. V roku 2004, keď nastúpila do materskej školy na post učiteľky, mala rok po prvých rehoľných sľuboch. V roku 2010,

Chceme vytvárať bezpečné prostredie pre deti, ktoré nám posiela Pán

Zastupujúca riaditeľka sestra Karolína Szelesová pracovala v materskej škole v rokoch 2002 až 2005, potom ju predstavení poslali do Košíc, kde tiež nadobúdala pedagogické zručnosti v cirkevnej materskej škole. Späť do Bratislavy sa vrátila v roku 2013 a vykonávala službu zástupkyne riaditeľky.

Ako vníma súčasnosť

Sv. apoštol Pavol v liste Korinťanom píše: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast