Prevádzka CMŠ – AKTUALIZÁCIE

Milí rodičia,

Na základe rozhodnutia MŠ SR a po usmernení zriaďovateľom v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach bude prevádzka CMŠ M.Mazzarellovej v čase od 11.1. do 15.1. len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do CMŠ na šk. rok 2021/2022

Milí rodičia,

oznamujeme vám, že z dôvodu hygienických opatrení proti šíreniu vírusu Covid – 19, prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na školský rok 2021/2022 bude prebiehať elektronickou formou v čase

od 03.05. 2021 do 28.05. 2021.

Stiahnutú žiadosť zo stránky školy www.skolkamazzarellovej.sk  v sekcii  dokumenty , žiadame vyplniť,  podpísať a oskenovanú spolu s informačným listom o dieťati (nachádza sa tiež v spomínanej

Podporme spoločne našu škôlku

Milí rodičia a priatelia CMŠ,

Radi by som sa poďakovali všetkým, ktorí ste v minulom roku venovali svoje 2(3)% zaplatenej dane na podporu našej škôlky. Na účet prišlo opäť viac ako 5000 eur a stále ešte prichádzajú, kvôli posunom v podaní daňových priznaní za minulý rok. Peniaze využijeme na oslavu 30. výročia CMŠ.

Za

Najnovšie články

Saleziánka Andrea Badíková oceňuje činnosť Cirkevnej materskej školy

Nedá sa mi odpovedať jedno, dvomi vetami, keďže som v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej pracovala 13 rokov, čo je dosť dlhý čas na to, aby to na mne nezanechalo určitú „stopu.“ Svoju odpoveď by som rozdelila do  4. oblastí, ktoré by som chcela vyzdvihnúť a oceniť.

Duchovná správa zverená sestrám saleziánkam: ide o

Deti evanjelizovali svojich rodičov v domácom prostredí

Sestra Henrieta Tongeľová prišla do materskej školy v šk. roku 1993/1994. Jej rehoľný život, keďže práve zložila prvé rehoľné sľuby, začínal v Bratislave, medzi najmenšími. Poslanie ju napĺňalo radosťou, pretože si uvedomila, že je dôležité zasievať dobro, lásku, rešpekt voči druhým a vieru v Boha do čistých a mimoriadne nasávajúcich detských srdiečok. V materskej škole

Spolupráca sestry Márie Macákovej so saleziánmi, s rodičmi a jej svedectvo zázraku

V druhej časti rozhovoru so sestrou Máriou Macákovou približujeme začiatky duchovnej spolupráce s bratmi saleziánmi, spoluprácu s rodičmi a  tiež svedectvo zázraku, ktorý poukazuje na silu modlitby spoločenstva.

Ako sa vyvíjala spolupráca s bratmi saleziánmi?

Vyvíjala sa postupne. Veľkou vecou bolo zriadenie kaplnky. Bratia kapucíni nám darovali prenosný  bohostánok s cibóriom a monštranciu. Jednu miestnosť sme vyprázdnili

Výchovná práca sestry Márie Macákovej a milosť začiatkov

Materská škola mala za sebou prvý školský rok, ktorý učiteľky a ostatní zamestnanci zvládli aj napriek rôznym ťažkostiam. V rozhovore, ktorý vám prinášame, hovorí sestra Mária Macáková o ďalších krokoch rozbiehania sa výchovno-vzdelávacej činnosti a o úsilí prinášať evanjelium a katechizovať predovšetkým deti, rodičov i zamestnancov. Dozviete sa, ako cirkevné školstvo v tom období mohlo začať slobodne rásť.

Ako