Hľadáme pracovnú silu na výdaj stravy

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru pracovnú silu na výdaj stravy.

Miesto je vhodné pre absolventku vyučenú v odbore spoločného stravovania – kuchár, čašník alebo môže byť aj predavačka potravín alebo iné.

Nástup od 01. 02. 2022.

Kontakt: 02 / 62 31 99 42

Výberové konanie na miesto riaditeľa CMŠ M. Mazzarellovej

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta

Požehnané Vianoce a nastávajúci rok 2022

Milé rodinky, drahí priatelia,

Prijmite náš spoločný 🎁, ktorý sme pre vás pripravili spolu s deťmi, na priblíženie udalosti prvých Vianoc.

Nech narodenie Božieho 👶 prebúdza a upevňuje v našich ❤❤❤ radosť, ktorá prekoná každú formu egoizmu a posilní v nás schopnosť vnášať lásku, dobro a pokoj do našich vzájomných, každodenných vzťahov.

Tu si to

Najnovšie články

Človek s dobrým srdcom

Stretnutie na oslave

Počas osláv tridsiateho výročia CMŠ sme sa stretli aj s pani učiteľkou Jankou Hurbanovou, za slobodna Škuligovou (nakoľko bývalí absolventi ju poznajú podľa tohto priezviska). Zaspomínala si na chvíle, ktoré strávila v našej materskej škole.

Cez čítanie článkov k spomienkam na prvých škôlkarov

Rada spomínam na roky v škôlke na Lachovej 33, kde

Blahoželanie škôlke

Pri príležitosti tridsiateho výročia našej materskej školy nám poslala niekoľko riadkov pani Andrea Jergencová, ktorá zabezpečuje a koordinuje krúžok anglického jazyka priamo v škole.

Milá sestra Kaja,
úvodom Vás, aj všetky Vaše kolegyne, srdečne pozdravujem.

Nedávno som natrafila na škôlkarskú facebookovú stránku a  mimoriadne ma potešilo keď som uvidela mnoho spomienok pri príležitosti 30. výročia

Spomienky a vďačnosť rodičov

Marta a Paľo Kaločajovci

Na Cirkevnú materskú školu Márie Mazzarellovej si spomíname vždy s radosťou. Mali sme tam postupne v rokoch 1991 – 2002 všetky štyri deti. V tom čase to bola výnimočná možnosť pre nás rodičov, že naše deti mohli vyrastať v cirkevnej škôlke. Bola to jedna z prvých cirkevných škôlok, ktoré vznikli po

Urob, čo môžeš

Mala som chuť učiť sa nové veci

Do Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej som nastúpila 1. decembra 2010 na miesto vedúcej školskej jedálne a ekonómky. Funkcia, pozostáva z dvoch oblastí, ale vlastne z troch okruhov: školské stravovanie, personalistika a mzdy i kompletné spracovanie účtovníctva s daňovým priznaním. Vyštudovaná stredná hotelová škola zahŕňa všetko, čo je potrebné