Formy adaptácie

Formy adaptačného pobytu v našej CMŠ

Štandardný postup adaptácie u detí 3.- 4. roč. v triede Včielky: – platí pre celú triedu

1.  týždeň do 10:00 = pobyt dieťaťa v MŠ bez rodiča na krátku dobu 1-2 hodiny

2.  týždeň do 12:00 = pobyt dieťaťa na pol dňa so

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do CMŠ na šk. rok 2022/2023

je ukončené

Písomné rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa do CMŠ k začiatku školského roka dostane rodič poštou najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

2% dane pre naše deti

Milí rodičia,
ďakujeme za podporu, ktorú ste nám prejavili minulý rok poskytnutím 2% (resp. 3%) z vašich daní.
Kto by chcel naše deti podporiť aj tento rok, všetky potrebné informácie a materiály nájde v sekcii „ Podporte nás “ Zo srdca vám všetkým ďakujeme.

Najnovšie články

Medzi škôlkarské obohacujúce vzdelávanie

Začiatok tradície spoločných stretnutí

Počas prvého novembrového víkendu sa v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie s názvom Pedagogický prístup učiteľa vo výchovno-vzdelávacích postupoch v saleziánskom štýle výchovy a predchádzanie zla v preventívnom systéme dona Bosca.

Pozvanie prijali aj pedagogičky z Materskej školy Mamy Margity z Trnávky. Išlo o historicky prvé spoločné stretnutie oboch materských škôl.

Lanová pyramída s dopadovou plochou

Počas letných prázdnin 2022 pribudol na školskom dvore nový herný prvok „lanová pyramída“ spolu s dopadovou plochou z gumených tvárnic.

Vďaka zamestnaneckému grantu Partner Nadácie Volkswagen a oteckovi Ondrejovi Spišákovi sa podarilo získať finančnú podporu na zakúpenie lanovej pyramídy.

Projekt dopadovej plochy pod lanovú pyramídu bol realizovaný s finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Cvičme hlavičky cez rúčky

Balík plný prekvapení

„Konečne je to tu!“ zvolala sestra Martina, keď do škôlky priniesol kuriér obrovský balík, poriadne ťažký, že ho museli niesť dve učiteľky. Koncom mája dorazili do materskej školy Márie Mazzarellovej pomôcky Montessori, ktoré objednali vďaka grantovém projektu podanému Združením rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej. Inšpiráciu k projektu  mala sestra Martina

„JA“ ako triedny učiteľ

Prvé júlové dni sa celý pedagogický kolektív zúčastnil školenia centra rodiny FAMILY GARDEN v Bratislave – Trnávke. Učiteľky privítali lektori Katarína a Kamil Baginovci. Počas víkendu previedli účastníčky zaujímavou cestou od sebapoznania – spoznávania vlastných emócií, cez efektívnu komunikáciu (učiteľ – učiteľ, učiteľ – dieťa, učiteľ – rodič),  až k preberaniu zodpovednosti za vlastné rozhodnutia. Vďaka viacerým cvičeniam,