Prerušenie prevádzky CMŠ

Milí rodičia,

na štvrtok 19. októbra je plánovaná celodenná odstávka elektrickej energie. Z tohto dôvodu bude v tento deň prevádzka CMŠ prerušená.

Formy adaptácie

Formy adaptačného pobytu v našej CMŠ

Štandardný postup adaptácie u detí 3.- 4. roč. v triede Včielky: – platí pre celú triedu

1.  týždeň do 10:00 = pobyt dieťaťa v MŠ bez rodiča na krátku dobu 1-2 hodiny

2.  týždeň do 12:00 = pobyt dieťaťa na pol dňa so

Oznam o prevádzke CMŠ počas letných prázdnin

Letná prevádzka 2023

Najnovšie články

Obnova múrikov pieskoviska a stavba plôtika na škôlkarskom dvore

Vďaka zamestnaneckému grantovému programu Nadácie ZSE a krstnému otcovi našej škôlkarky sa podarilo získať finančnú podporu na obnovu múrikov okolo pieskoviska a stavbu plôtika medzi pieskoviskom a hmloviskom. Projekt sa zrealizoval počas letných prázdnin 2023. Ochotní oteckovia a niekoľko akčných mamičiek a škôlkarov sa zapojilo počas štyroch brigádnických dní do renovačných prác a odpracovali spolu

Medzi škôlkarské obohacujúce vzdelávanie

Začiatok tradície spoločných stretnutí

Počas prvého novembrového víkendu sa v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie s názvom Pedagogický prístup učiteľa vo výchovno-vzdelávacích postupoch v saleziánskom štýle výchovy a predchádzanie zla v preventívnom systéme dona Bosca.

Pozvanie prijali aj pedagogičky z Materskej školy Mamy Margity z Trnávky. Išlo o historicky prvé spoločné stretnutie oboch materských škôl.

Lanová pyramída s dopadovou plochou

Počas letných prázdnin 2022 pribudol na školskom dvore nový herný prvok „lanová pyramída“ spolu s dopadovou plochou z gumených tvárnic.

Vďaka zamestnaneckému grantu Partner Nadácie Volkswagen a oteckovi Ondrejovi Spišákovi sa podarilo získať finančnú podporu na zakúpenie lanovej pyramídy.

Projekt dopadovej plochy pod lanovú pyramídu bol realizovaný s finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Cvičme hlavičky cez rúčky

Balík plný prekvapení

„Konečne je to tu!“ zvolala sestra Martina, keď do škôlky priniesol kuriér obrovský balík, poriadne ťažký, že ho museli niesť dve učiteľky. Koncom mája dorazili do materskej školy Márie Mazzarellovej pomôcky Montessori, ktoré objednali vďaka grantovém projektu podanému Združením rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej. Inšpiráciu k projektu  mala sestra Martina