Čo nás čaká v marci a apríli

Začíname druhý polrok Jarné prázdniny

Prevádzka tried CMŠ bude v čase jarných prázdnin upravená na dve triedy:

Žabky + Veveričky budú spojené v triede Žabky.

Včielky + Bobríci budú spojené v triede Bobríci (zberná trieda).

Svätá omša

16. marca (piatok) o 10:45 nás v kaplnke našej CMŠ

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do CMŠ na šk. rok 2018/2019

Milí rodičia,
oznamujeme vám, že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na školský rok 2018/2019 budeme realizovať od 09.04. 2018 do 23.04. 2018. Pri realizácii tohto procesu sa postupuje v zmysle Podmienok prijímania detí do katolíckej MŠ zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou, podľa týchto kritérií:
– spravidla sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov, výnimočne mladšie ako 3

2% dane pre naše deti

Milí rodičia,
ďakujeme za podporu, ktorú ste nám prejavili minulý rok poskytnutím 2% (resp. 3%) z vašich daní.
Kto by chcel naše deti podporiť aj tento rok, všetky potrebné informácie a materiály nájde v sekcii „ Podporte nás “ Zo srdca vám všetkým ďakujeme.

Najnovšie články

Ako Bobríci prežívali pôst

Po dlhšej odmlke sme tu opäť s Bobríckymi správami alebo lepšie napísané – ako sme u Bobríkov prežili pôstne obdobie.
O pôste sme už všeličo počuli, čítali a možno sme sa stretli aj s ľuďmi, ktorí ho prísne dodržiavali. Aj deti našej materskej školy sa každoročne oboznamujú s jeho významom, s prihliadnutím na ich vek. Úžas, ktorý nás často napĺňa, súvisí s ich

„Pešibusom“ do veľkej školy

Kde sa vzala, tu sa vzala, do našej škôlky pozvánka zavítala. Pani riaditeľka zo Spojenej školy Svätej rodiny pozvala všetkých našich budúcich školákov na deň otvorených dverí. Tak sme si obuli cestovateľské topánky a tretí marcový týždeň, presne v jeho strede, sme vyštartovali „pešibusom“ smerom k škole. Program bol veselý, hravý i poučný. Zoznámili sme sa s pani učiteľkami z prvého stupňa,

Ako sme zachránili Lesanku

Čo sa to zas v našej škôlke deje? Všade ruch, smiech, radostné výkriky. Najväčší frmol je v bobríckej triede. Teta upratovačka rýchlo vysáva. Devätnásť rozšantených detí odvádza pani učiteľka, sestra Maťa, do telocvične. O chvíľu sa k nim pridáva jedna mamička a počuť už len tlieskanie, výskanie a dupot. Neprejde ani polhodinka, keď

Cesta okolo Európy

Kto by neveril, že by sa „Cesta okolo Európy“ počas jedného dopoludnia nedala zvládnuť, je na veľkom omyle. Naši škôlkari to počas výchovného koncertu 25. januára dokázali. Na ceste sa skamarátili so stonožkou Rafaelou, ktorú sprevádzalo hudobné duo huslí a klavíra. Spolu precestovali rozličné štáty: Rakúsko, Česko, Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko a Taliansko. Na