Čo nás čaká v januári a februári

Tešíme sa z nového roka Knižnica 10. januára navštívia naši predškoláci miestnu knižnicu na Furdekovej ulici. Depistáž 16. januára budú v triede Veveričiek a 17. januára v triede Bobríkov od 8:30 prebiehať depistážne vyšetrenia so zameraním na školskú spôsobilosť detí, ktoré do 31. 8. 2018 dovŕšia 6 rokov, vrátane detí starších a detí s odloženou školskou

Vianočno-novoročné prianie

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. (Jn 1, 9) Požehnané vianočné sviatky a nový rok 2018 vám vyprosuje spoločenstvo CMŠ Márie Mazzarellovej.  

Zo školského poriadku

Niektoré pripomienky zo Školského poriadku Rodič ráno privádza dieťa do triedy do 8:15, spravidla si ho prevezme od 15:00 alebo počas obeda od 12:00 – 12:30. Ak rodič opakovane privádza dieťa do CMŠ po 8:15 alebo ho vyberá po 17:00, porušuje tým Školský poriadok Učiteľka môže neprijať dieťa od rodiča v prípadoch, ak sa u neho prejaví: zvýšená teplota, dusivý kašeľ,

Najnovšie články

Jesenné brigádovanie

Keď slniečko krásne svietilo, veruže sa nám všetkým dobre robilo. Lístie, machy, ihličie sme zbierali a deti naše akoby sa s nami hrali. Po práci boli koláče aj páročky pre tých, čo mali viac ako dva rôčky. To 14. augusta bola v škôlke brigáda, dvor dať do poriadku bola paráda. Vieme však my veľmi dobre,

Bobrícke správy

Školský rok sme začali s úsmevmi na tvári. Škôlkarské kamarátstva opäť ožili, v triede sme privítali šesť nových spolužiakov. September je už za nami. Deti podrástli, čosi viac sa naučili. Opäť striháme, lepíme, snažíme sa rozcvičiť rúčky na grafomotorických cvičeniach. V triede sa objavili aj nové divadelné talenty. Naše deti spontánne zahrali biblický príbeh o

Bobríci a Veveričky v ZOO

Na 13. ročník podujatia S OLO ZADARMO DO ZOO sa tešili aj naši škôlkari. Koniec septembra bol ako stvorený na výlet. Bobríci s Veveričkami nastúpili do autobusu a ten plnou rýchlosťou (samozrejme, ujo vodič dodržiaval pravidlá cestnej premávky) vyrazil k zoologickej záhrade. Mrkva, či jabĺčka sa priam sypali z našich ruksakov. Tento vzácny náklad sme

Indiánskou cestou udatných sŕdc

Už druhýkrát sa v našej materskej škole uskutočnila Noc v škôlke, tento krát s indiánskou tematikou. Tretí júnový víkend sa deti triedy Veveričky odhodlali vykročiť na indiánsku cestu, počas ktorej premáhali rôzne prekážky k získaniu indiánskej čelenky s pierkom pre odvážnych. Cestou ich sprevádzal Veľký náčelník, Búrka vo vlasoch, Pocahontas, Kvetinový vánok aj Nšo-či, ktorí