Čo nás čaká v júni

Deň detí 1.6. Čaj o piatej (Rodičia): 6.6. o 17:00 Futbalový turnaj o pohár Márie Pomocnice: 7.6. o 15:30 Knižnica (Bobríci): 13.6. o 10:30 Noc v škôlke (Veveričky): 16.-17.6. Rozlúčkový piknik (Bobríci): 20.6. o 17:00 Rozlúčka predškolákov: 27.6. o 10:30 Žábava s Bupi: 28.6. o 9:30 Sv. omša + zasvätenie predškolákov Panne Márii: 28.6. o 16:00

Letná prevádzka

V čase letných prázdnin bude naša CMŠ v prevádzke od 03.07. do 14.07. 2017. (okrem 5.7. streda – štátny sviatok) v čase stanoveným školským poriadkom od 7:00 do 16:30. Prevádzka bude obmedzená na dve triedy, preto je uprednostnená dochádzka detí zamestnaných rodičov. Prosíme vás, aby ste svoj záväzný záujem o dochádzku dieťaťa v júli nahlásili do zoznamu u

Najnovšie články

Indiánskou cestou udatných sŕdc

Už druhýkrát sa v našej materskej škole uskutočnila Noc v škôlke, tento krát s indiánskou tematikou. Tretí júnový víkend sa deti triedy Veveričky odhodlali vykročiť na indiánsku cestu, počas ktorej premáhali rôzne prekážky k získaniu indiánskej čelenky s pierkom pre odvážnych. Cestou ich sprevádzal Veľký náčelník, Búrka vo vlasoch, Pocahontas, Kvetinový vánok aj Nšo-či, ktorí

Bobria babská jazda (OLOMÁNIA)

Keďže šlo o súťaž v separovaní, boli sme aj my nútení separovať a tak sa pekne vytriedené dievčatá vybrali na Hlavné námestie, aby zistili, či tento rok budeme za ťažkú separačnú prácu odmenení. Bratislava je malá o čom nás presvedčil aj salezián Janko Čverčko s ktorým sme sa stretli pred Primaciálnym palácom. Neobišli sme ani

Škôlkari na cintoríne

Bobríci – predškoláci z CMŠ Márie Mazzarellovej – sa v piatok 5.5. vydali na špeciálne miesto, na cintorín. Mnohí, ak nie všetci, už cintorín v minulosti navštívili, no predsa to bol v piatok výnimočný čas. Po stretnutí a požehnaní verbistom otcom Thomasom deti na petržalskom cintoríne so záujmom objavovali nápisy, ozdoby a pomníky, pýtali sa. Spoločne pozorovali hrob padlých vojakov, bežné hroby

Piatok prišiel v pondelok

Kalendár jasne ukazoval 24. apríla – pondelok, no deti po škôlke rozhlasovali: „Je tu PIATOK, prišiel PIATOK!“ A nemýlili sa. Škôlkari, najmä tí starší, veľmi dobre poznajú dni v týždni. Tak ako to celé bolo? Do škôlky z rozprávky zavítal škriatok menom Piatok. Jeho príchodom sa trieda zmenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej žila Snehulienka a sedem trpaslíkov.